seNorge.no har blitt oppgradert til ny versjon. Hvis du kommer til denne siden fra en permalink så kan en ny link opprettes fra den nye løsningen. Funksjonalitete ligger på verktøylinjen i applikasjonen (se Figur under, rødt sirkel viser knapp for permalink). Trykk her for å gå til ny løsning.Vi beklager ulempen dette måtte medføre. Spørsmål kan rettes til senorge@nve.no.